Tværgående moduler til aktiv og fleksibel læring på 1. semester

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at udvikle fleksible og digitalt understøttede læringsmoduler, der retter sig mod studerende på 1. semester.
Vi vil eksperimentere med at udvikle de afgrænsede undervisningsaktiviteter med et RPL-afsæt og med inspiration fra spilverdenen. Det betyder, at modulerne ikke blot er tilegnelsesmoduler, som det ofte er tilfældet med digitale læremidler, men i stedet lægger op til interaktion og inddragelse af de studerende. Grundprincipperne omkring udforskning, dialog, samarbejde om læreprocesser og det gode eksempel kommer i fokus. (hvidbogen, UCN)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2331/03/25

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Refleksiv praksislæring
  • Spil
  • Design-based research-tilgang