Tværprofessionel dimmitendundersøgelse i VIASund

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet undersøges det, hvordan dimittender, der har modtaget specialpædagogisk støtte under professionsbacheloruddannelse i VIASund, deltager på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Projektet fokuserer på dimittender med en psykisk diagnose.
I undersøgelsen fokuseres endvidere på hvordan den specialpædagogiske støtte, der blev ydet under uddannelsen har haft betydning for overgang til arbejdsmarkedet mhp. at kvalificere denne vejledning.
Undersøgelsesresultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/16

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.