Tværprofessionelt bogprojekt: Professionsdannelse og samarbejde på tværs i velfærdsprofessionerne

Projektdetaljer

Beskrivelse

UC SYD søsætter et bogprojekt, hvor forfattere fra de forskellige professionsbacheloruddannelser inden for undervisning, sundhed og velfærd udfolder de enkelte professioners professionsdannelse. Med professionsdannelse menes professionernes historie, viden, identitet, rolle og kompetencer samt deres funktion i samarbejdet med andre professioner.
Bogen kan benyttes som lærebog og som håndbog til den tværprofessionelle undervisning på professionshøjskolerne. Den er således målrettet undervisere og studerende.
StatusIkke startet

Emneord

  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv