Tværprofessionelt samarbejde i social- og specialpædagogisk praksis

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Tværprofessionelt samarbejde er almindeligt i forhold til pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov eller i udsatte positioner. Bl.a. er det almindeligt at der på specialskoler indgår forskellige faggrupper såsom lærere, pædagoger, fysioterapeuter mv. i arbejdet omkring børns læring. I pædagoguddannelsen fra 2014 er et tværprofessionelt element indlagt i uddannelsens specialiseringsdel. Hensigten med dette element er ifølge UCC’s studieplan; at styrke pædagogstuderendes kompetencer i at anvende deres pædagog faglighed i det tværprofessionelle samarbejde for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen.
  Dette er et forslag til et delprojekt i satsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder – har til formål at skabe viden om det tværprofessionelle samarbejdes betydning i social og specialpædagogisk praksis med børn og unge i udsatte og marginaliserede positioner. Delprojektet vil have særlig fokus på at undersøge og bidrage med viden om pædagogens perspektiver, bidrag og faglighed heri.
  Delprojektet skal bidrage med viden i satsningens samlede vidensproduktion om tværprofessionelt samarbejde og har endvidere til formål at bibringe viden til brug i forbindelse med undervisning på specialiseringen Social og specialpædagogik i pædagoguddannelsen.
  Spørgsmål til undersøgelse:
  Hvilken betydning har tværprofessionelt samarbejde i social- og specialpædagogisk praksis med børn og unge i udsatte og marginaliserede positioner?
  Og hvordan kommer pædagogens faglighed til udtryk i det tværprofessionelle samarbejde?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/15

  Emneord

  • specialpædagogik
  • tværprofessionalisme