Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet har til formål at undersøge det tværprofessionelle samarbejde omkring indsatserne for børn med handicap i kommunalt regi.

  Undersøgelsen skal belyse organisatoriske og professionsrelaterede roller og konfliktfelter, lærings- og vidensdelingsmiljøer.

  Fokus er på børn med handicaprelaterede træningsbehov og de tværprofessionelle samarbejdsrelationer, som fysio- og ergoterapeuter deltager i, i forhold til den samlede indsats for barnet og med inddragelse af forældre/netværk.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1131/12/12