UBU-UCSJ

 • Storm, Helle (Projektdeltager)
 • Hillers, Helle (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i UCSJ(UBU-UCSJ)
De videregående uddannelser spiller en nøglerolle for samfundsudviklingen, herunder omstilling til et mere bæredygtigt samfund og innovative bæredygtige løsninger. Hvordan sikrer UCSJ, at professionsbachelorer udvikler kompetence til at varetage de opgaver i den private- og offentlige sektor i velfærdssamfundet, og samtidig kommer til at fungere som fornyende og innovative kræfter i skolers-, daginstitutioners, hospitalers-, og offentlige- og private virksomheders hverdag?

Dette spørgsmål har længe været en konstant udfordring for professionsuddannelserne, men er blevet sat yderligere på dagsorden med effekterne af globalisering og svar som grøn innovation, Corporate Social Responsebility (CSR) såvel som kvalitets- og miljøledelse.

Dette stiller krav om at udfordre vanetænkning og nye tværsektorielle samarbejder.
Nationale og internationale fremskrivninger viser, at nye strategier nationalt og internationalt har øget fokus på Bæredygtig Udvikling og peger på, at der vil være stigende behov for højtuddannede med bæredygtigheds- og miljø kompetencer i de videregående uddannelser, som modsvarer arbejdsmarkedets behov og samtidig er innovationsskabende. Kompetencer til en Bæredygtig Udvikling udgør således en central og innovativ dimension, særlig i relation til professionsuddannelserne, hvor fokus er miljø, social- og kulturel innovation samt grøn vækst.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling har flere niveauer og dimensioner der kan arbejdes med i UCSJ af såvel ledelse, undervisere, teknisk- og administrativt personale samt studerende:

1)Uddannelsernes indhold og form, herunder udvikling af praktikken
I uddannelsesprogrammer og curricula integreres og videreudvikles Bæredygtig Udvikling i de enkelte fag, professioner og på tværs af professions uddannelser, som kan danne fundament for udvælgelse af specifikke erhverv, initiativer og events, der kan indgå som særlige fokus- og innovationsområder i praktik og bachelorprojekter.
2)Drift og modernisering
Grønnere Campus, herunder indkøb, forbrug, anvendelse og bortskaffelse af ressourcer med formålet at kortlægge og omlægge forbruget samt udvikle nye og mere bæredygtige og økonomisk rentable driftsformer.
3)Eksterne samarbejder
Styrkelse af samarbejdet mellem UCSJ, virksomheder, offentlige myndigheder og det civile samfund omkring fælles bæredygtige udviklings- og kompetenceaktiviteter såvel som videndeling gennem brug af eksisterende og etablering af nye partnerskaber.
4)Netværk, videndeling og koncepter
Kortlægning og opbygning af interne og eksterne viden- netværkssamarbejder med henblik på at styrke vidensgenerering og –deling. Fokus er her på udvikling af koncepter for bæredygtige kompetencer og en mere systemisk tværsektoriel kobling af landbrug, virksomheder, energiproduktion, affaldshåndtering og forbrugere relateret til den enkeltes hverdagsliv, den offentlige sektor og regional vækst.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1131/07/12

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen Absalon (leder)
 • Madkulturen (Projektpartner)
 • Region Sjælland (Projektpartner)
 • Universities in the nordic and baltic countries (Projektpartner)
 • Nordic Sustainable Campus Network(NSCN) (Projektpartner)

Emneord

 • aktionsforskning
 • bæredygtig udvikling
 • miljøledelse
 • ECO didaktik
 • ECO innovation
 • Coperate Social Responsebility
 • tværprofessionalitet

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.