UCN Biblioteket i Studieaktivitetsmodellen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fra medio 2020 har en ny "læringsgruppe" i UCN Biblioteket arbejdet videre med nyt design af UCN Biblioteket i Studieaktivitetsmodellen. Der er derudover også design ift. de digitale læringsaktiviteter, som UCN Biblioteket anvendte og udviklede i forbindelse med Corona (se under filer).

Historik:
UCN Bibliotekets Team Undervisning tog i efteråret 2016 initiativ til en temadag for alle ansatte i Biblioteket. Overskriften på temadagen var: En introduktion til teamets arbejde med Refleksiv praksislæring, Studieaktivitetsmodellen og Canvas.Grundtanken med at arbejde med Studieaktivitetsmodellen var at synliggøre, hvorledes UCN Biblioteket understøtter og er til stede i alle 4 kategorier i Studieaktivitetsmodellen. Som opfølgning på temadagen samlede Team Undervisning alle input sammen og tog kontakt til en illustrator mhp. at formidle grundtankerne om UCN Biblioteket i Studieaktivitetsmodellen i én illustration (se den under Dokumenter). UCN Bibliotekets version af Studieaktivitetsmodellen indgår fra 2017 som et element i Bibliotekets arbejde med at understøtte kvalitet og videngrundlag ved UCN.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato12/10/16 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Studieaktivitetsmodellen
  • Refleksiv praksislæring
  • studieintensitet
  • informationskompetence
  • videngrundlag