Udbredelse af undersøgende arbejdsformer (IBSE/IBL) i alle fag.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er, at afprøve en professionel udviklingsmodel på en hel skole, der implementerer undersøgende arbejdsformer i alle fag på alle klassetrin og at evaluere implementeringskvaliteten. Den professionelle udviklingsmodel bygger på principper om professionelle lærende fælleskaber (Albrectsen, 2013), konsensuskriterier for hvad der gør læreres professionel udvikling effektiv (Guskey, 2003) samt aktionslæring (Plauborg et al, 2007).

Forskningsspørgsmål:
Hvad fremmer og hæmmer implementeringen af undersøgende arbejdsformer i alle fag på en skole?
Hvilke forskellige fortolkninger findes der af undersøgende arbejdsformer i blandt medarbejderne på en skole?

Evalueringsværktøjet ”Professional Learning Community Development Rubric (PLCDR)” (Verbiest & Ercruil, 2006) som overordnet ramme til at evaluere udviklingsmodellen. Den supperes med målinger af skolens udviklingskultur (DiPaola & Hoy, 2014), lærernes forståelse af under-søgende arbejdsformer (Cambell et al, 2009) samt ele-vernes oplevelse af læringsmiljø (DiPaola & Hoy, 2013) og undersøgende arbejdsformer (Cambell, 2009). Undersø-gelsen er et longitudinalstudie, hvor dataindsamling i form af spørgeskemaer distribueres før, midtvejs og i afslutning af interventionen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1631/10/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Undersøgelses baseret undervisning
  • folkeskolen
  • Skoleudvikling
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • læreres professionelle udvikling