Projektdetaljer

Beskrivelse

Kompetenceudviklingsforløb for lærere og KUI/UU-vejledere i ”Uddannelsesbilleder –
Fælles veje til introduktion til uddannelsesmuligheder”
Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til
- KUI/UU-vejledere
- Grundskolelærere i alle dele af skoleforløbet (indskoling, mellemtrin og udskoling)

Gennem tværfagligt samarbejde udvikler lærere og KUI/UU-vejledere i forløbet en fælles forståelse af, hvordan man kan samarbejde om emnet Uddannelse og Job med henblik på at understøtte elevernes karrierelæring igennem hele deres skoleforløb, forankret i skolens fag, den kollektive vejledning og den
lokale kontekst.

Projektet har til formål at øge lærere og KUI/UU-vejledernes viden om og evne til at samarbejde tværprofessionelt om aktiviteter, der understøtter, at eleverne gør sig brede og mangeartede erfaringer med og reflekterer over uddannelse, job og arbejdsliv. Igennem øget viden om og konkrete greb til, hvordan de to fagligheder kan komplementere hinanden i forhold til undervisningen i Uddannelse og Job på
alle klassetrin, kan der skabes en sammenhæng og progression for eleverne, som styrker deres karrierelæring igennem hele skoleforløbet.

Igennem projektet får KUI/UU-vejlederne blik for lærernes og fagenes perspektiver. Og lærerne får blik for, hvilke potentialer der er i Uddannelse og Job ind i den faglige undervisning. Desuden øges lærernes bevidsthed om, hvordan deres undervisning får betydning for elevernes karrierelæring, deres grundlag for
at indgå i uddannelsesvejledning og deres tiltro til sig selv i livet efter skolen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/24

Samarbejdspartnere

 • Københavns Professionshøjskole (leder)
 • Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet STUK
 • Professionshøjskolen Absalon
 • UC SYD

Emneord

 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • karrierelæring
 • uddannelse og job
 • U&J
 • samarbejde
 • uddannelsesvejledning
 • KUI
 • UU-vejledning
 • career education