Uddannelsesdansk - nye veje i arbejdet med sprog, fag og tekster på tværs af modtagelsesklasse og erhvervsuddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt "Uddannelsesdansk - nye veje i arbejdet med sprog, fag og tekster på tværs af modtagelsesklasse og erhvervsuddannelse" tager afsæt i projektsamarbejdet mellem Pædagogik, Undervisning og Fritid i Børn og Unge, Aarhus Kommune (PUF) og VIA University College (VIA) i forbindelse med det tidligere gennemførte projekt "På vej videre! En kvalitativ undersøgelse af modtagelsestilbuddet til de ældste sent ankomne unge i Aarhus Kommune".

En af hovedkonklusionerne i "På vej videre!" var, at holdundervisningsforløb for modtagelsesklasseelever gennemført i samarbejde med erhvervsuddannelserne på Aarhus Tech, SOSU Østjylland og Jordbrugets Udannelsescenter udgør en perspektivrig ramme for modtagelsesklasselevernes tilegnelse af relevante faglige, sproglige og uddannelsesfaglige kompetencer. Samtidig konkluderede VIA, at forløbene rummer uudnyttede potentialer og anbefalede en øget opmærksomhed på sprog, fag og tekster på tværs af modtagelsesklasse og erhvervsuddannelser og et styrket samarbejde mellem modtagelsesklasselærere og faglærere på erhvervsuddannelserne.

Projekt "Uddannelsesdansk" sigter mod at understøtte denne videreudvikling og hermed understøtte det overordnede formål med holdundervisningsforløbene: At de unge med dansk som andetsprog – ud over den faglige og sproglige kompetenceudvikling gennem den almene undervisning - får mulighed for at tilegne sig viden om det danske uddannelsessystem via pædagogiske og praktiske undervisningsforløb med henblik på at kvalificere de unges videre vej mod uddannelse og beskæftigelse. Projektet er baseret på en aktionslæringsmodel, hvor VIA-forskere indgår i tæt og forpligtende samarbejde med modtagelsesklasselærere og faglærere fra erhvervsuddannelserne med henblik på sammen at finde nye veje i arbejdet med sprog, fag og tekster på tværs af modtagelsesklasse og erhvervsuddannelser.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/22

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • modtagelsesklasse
  • sent ankomne unge med dansk som andetsprog
  • erhvervsuddannelse
  • dansk som andetsprog
  • sprogbaseret fagundervisning