Uddannelsesparathedsvurdering – forståelser og forskelligheder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger hvordan uddannelsesparathed forstås, og hvordan vurderingen foregår i forskellige UU-centre, med særligt fokus på forskelligheder i forhold til forståelser og metoder til vurdering.
På baggrund af den indsamlede empiri identificeres forskellighedsdimensioner og særlige problemstillinger, der kan danne grundlag for forslag til et mere omfattende undersøgelses- og udviklingsprojekt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/05/1121/12/11