Uddannelsesudvikling i professionsuddannelse - læreruddanneres og studerendes agency (LULAB følgeforskning)

Projektdetaljer

Beskrivelse

OM FØLGEFORSKNINGSPROJEKTET
Projektet danner ramme for (uafhængig) følgeforskning knyttet til udviklingsinitiativet ’Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning og uddannelse (LULAB)’ i VIAs læreruddannelser.Læs mere om LULAB initiativet, der er ramme for at undervisere, studerende og samarbejdspartnere i en række mindre projekter eksperimenterer med undervisning og arbejdsformer på hjemmesiden:
https://www.via.dk/samarbejde/lulab og på udviklingsinitiativets UCviden side: https://www.ucviden.dk/da/projects/læreruddannelsen-som-udviklingslaboratorium-for-god-undervisning-

I forskningsprojektet undersøges det på hvilke måder og ’med hvad’ LULAB initiativet kan informere spørgsmålet om, hvorledes der kan bedrives ‘god’ uddannelsesudvikling i en professionsuddannelse. Undersøgelsesspørgsmålene fokuserer på, hvorvidt og hvordan deltagelse i LULAB projekt(er), og det samlede LULAB initiativ, bidrager til udvikling og udfoldelse af agency i forhold til uddannelsesudvikling hos undervisere og studerende, herunder muligheder og begrænsninger for, at de deltagerbaner og den agency, som LULAB måtte give mulighed for, også kan komme til udfoldelse i uddannelsens undervisning og organisation mere generelt. Desuden undersøges særligt de potentialer for uddannelsesudvikling der kan ligge i LULABs betoning af didaktisk samarbejde mellem undervisere og studerende, samt inddragelse af professionens praksis, om undervisnings-eksperimenter i læreruddannelsen.
Metodisk anvendes et sekventielt mixed methods design med både spørgeskema og case-undersøgelser.

PUBLIKATIONER
De første forskningsresultater fremgår af rækkes af publikationer, som der henvises til her fra sidenStatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/24

Emneord

  • læreruddannelsen

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.