Uddannelsesudvikling med fokus på det gode studiemiljø - Pædagogisk læsekreds

Projektdetaljer

Beskrivelse

Læsekreds som afholdes seks eftermiddage af to timers varighed og med ca. to ugers mellemrum i løbet af efteråret. De første fire gange vil blive faciliteret af undervisere. De sidste to gange vil undervisere deltage, mens selve møderne vil blive faciliteret af studerende.

Til de første fire møder vil interne undervisere og forskere på Pædagoguddannelsen sætte retningen i forhold til et udviklings- og forskningsemne inden for pædagogisk praksis. Vores rolle som undervisere er først og fremmest at være facilitatorer for processen. Derudover vil vi indgå i dialogerne og agere rollemodeller for at turde at gå ind i et usikkert rum, hvor vi sammen udforsker noget nyt. Der er en forhåbning om, at de studerende på sigt vil tage mere og mere ejerskab gennem studenterforeningerne, hvor de studerende selv holder oplæg og faciliterer møderne. Denne overgang er rammesat til at foregå til de to sidste møder.

Rammen for læsekredsen er, at vi sammen med de studerende udforsker og undersøger pædagogisk tænkning og praksis fra nye og udfordrende vinkler gennem refleksion og diskussion. Ulig en traditionel læsekreds vil vi undersøge og afprøve forskellige teknikker og metoder til at studere og undersøge forskellige aspekter af pædagogikken på, herunder bl.a. kvantitativ forskning, fænomenologisk metode, etnografisk metode, pædagogisk salon, nærlæsning og argumentationslogik.

Læsekredsen er i første omgang tiltænkt de studieengagerede studerende, fordi de potentielt kan påvirke deres medstuderendes engagement (word of mouth) og dermed hele studiemiljøet. Forhåbningen er, at de studieengagerede studerende vil bidrage til, at de ellers lidt mere passive studerende også kommer med til læsekredsen og dermed bidrage til deres fastholdelse i studieaktiviteter. Læsekredsen er tiltænkt alle studerende tværs af hold og specialiseringer.

Læsekredsen er tilrettelagt under en didaktisk ramme, hvor både ressourcestærke og mindre ressourcestærke studerende kan deltage. Dette er vigtigt, for at skabe mulighed for at løfte de studerende, der er blevet optaget på uddannelsen med fagligt svagere forudsætninger. Konkret vil dette vise sig ved, at der vil være en dialogisk og stilladseret ramme. Der vil være fokus faglig refleksion og nysgerrighed, der kan skabe nye perspektiver på praksis i pædagogikken, og det vil også være relevant for studerende at inddrage subjektive perspektiver fra deres individuelle professionsidentitet.

Projektet er tænkt med udgangspunkt i pædagoguddannelsens videngrundlag, hvilket kommer til syne ved, at der til mødegangene inddrages relevant og aktuel forskning, interne forskere, studerende og/eller eksterne praktikere. På denne måde sigter læsekredsen både mod anvendelse af forsknings- og udviklingsviden samt perspektiver fra praksis. Læsekredsens ramme tangerer ligeledes med UCNs læringsstrategi Refleksiv praksislæring, da læsekredsen bliver et slags laboratorium, hvor vi sammen undersøger pædagogiske temaer med inddragelse af forskning og praksis.

Lægmandssprog

Formålet med læsekredsen er, at vi ønsker at skabe et forum for studerende, som er nysgerrige på at undersøge og diskutere pædagogik fra forskellige vinkler. Underviserne vil de første 4 gange introducere til forskellige perspektiver til at undersøge pædagogiske praksis, hvorefter de studerende selv skal føre læsekredsen videre i det format, som de synes kunne være spændende.
Kort titelPædagogisk læsekreds
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/2208/12/22

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • pædagogisk praksis
  • videngrundlag
  • undersøgelsesmetoder
  • videnskabsteori