Udfordringer til fremmedsprogskompetencer hos ingeniører i danske globale virksomhederUdfordringer til fremmedsprogskompetencer hos ingeniører i danske globale virksomheder

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets overordnede formål er at kvalificere og præcisere ingeniørers sprogkompetencer som input til erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes arbejde med området. Gennem fokusgruppeinterviews med udvalgte virksomheder er det projektets konkrete målsætninger at afdække de fremmedsproglige og kulturrelaterede udfordringer og behov, som ingeniører i virksomhederne står overfor, samt sekundært at afdække, om undervisningen i sprog og kultur på primært GBE uddannelsen på TMH giver vores dimittender de fornødne fremmedsprogskompetencer.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1330/06/15

  Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog