Udmøntning af VEU-puljens udviklingsprogram for teknisk og produktionsrettede akademiuddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udmønte den politiske aftale om øget efter- og videreuddannelse målrettet faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område.

Det er projektets formål, at

- øge aktiviteten gennem en kvalificering af såvel udbuddet som efterspørgslen
efter kompetenceudvikling af faglærte gennem fokus på målgruppen og deres
bidrag til en styrket opgaveløsning i de respektive brancheområder.

- styrke samarbejder og partnerskaber mellem de enkelte efterspørgere og udbydere.

Målet skal opnås gennem 4 initiativer:
1) Udvikling og tilpasning af udbud, herunder introducerende kurser 2) Udvikling af nye afholdelsesformer3) Udvikling af fælles informations- og tilmeldingsportal4)  Analyse af behovet for fælles lærerkvalificering 
AkronymVEU-milliarden
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/1531/12/18