Udredning af funktionsevne, udarbejdelse af genoptræningsplan samt følge-hjem ordning hos ældre patienter - Ph.d. projekt

  • Nielsen, Louise Møldrup (Projektleder)
  • Kirkegaard, Hans (Projektdeltager)
  • Petersen, Kirsten Schultz (Projektdeltager)
  • Maribo, Thomas (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet anvender overordnet et mixed method forskningsdesign idet der både er tale om undersøgelse af effekt af en indsats rettet mod at forbedre den ældre patients overgang fra hospital til hjem samt belyse patientens perspektiv på en god overgang. Mere specifikt anvendes et integreret design (embedded design) hvor det kvantitative eksperimentelle studie udbygges med en kvalitativ del, for at opnå en dybere beskrivelse og forståelse af hvilke faktorer der har betydning for den ældre patients oplevelse af sammenhæng Projektet består af tre delstudier med hver deres specifikke formål:

Studie 1: Sammenligning af selvrapportede og udførelsesbaserede undersøgelseredskaber til vurdering af funktionsevne hos ældre patienter.

Studie 2: Effekten af systematisk udredning af funktionsevne, udarbejdelse af genoptræningsplan samt følge-hjem ordning hos ældre patienter.

Studie 3: Identifikation af faktorer der har betydning for den ældre patients oplevelse af sammenhæng i overgangen fra hospital til hjem i forbindelse med
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1324/01/19

Emneord

  • ældre
  • rehabilitering