Udsatte børn i dagtilbud

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Udsatte børn i dagtilbud
  Med denne undersøgelse sættes der fokus på, hvordan pædagoger i dagtilbud konkret lever op til loven om dagtilbuds skærpede krav til danske daginstitutioner om at arbejde målrettet på at bryde den negative sociale arv blandt udsatte børn.
  Der er udarbejdet et forskningsreview på de sidste ti års forskning på området. Metodisk arbejdes med mixed method og der er bl.a. gennemført feltstudier i otte forskellige dagtilbud, interview og vignetundersøgelse med pædagoger og pædagog / socialrådgiverstuderende.

  Lægmandssprog

  Hvordan identificerer pædagoger i dagtilbud udsatte børn og unge? Og hvilken pædagogisk viden, metoder og former for intervention bruger de i deres forsøg på at håndtere udsatte børn? Siden indførelsen af loven om dagtilbud i 2007 er kravet til danske daginstitutioner om at arbejde målrettet på at bryde den negative sociale arv blevet skærpet. En væsentlig del af det pædagogiske arbejde i dagtilbud er i dag tidligt at kunne identificere og håndtere udsatte børn og arbejde systematisk og kvalificeret med deres udvikling. Al tilgængelig forskning peger på, at der er store vanskeligheder omkring håndteringen af udsathed. Forskningsprojektet ’Udsatte børn i dagtilbud’ undersøger, hvordan pædagoger lever op til lovgivningens krav i arbejdet med udsatte børn. Projektet blev i 2016 indledt med et forskningsreview om de sidste ti års forskning om udsatte børn i dagtilbud. Reviewet bygger på en gennemgang af omkring 350 forskningsprojekter – fortrinsvis fra Vesteuropa.
  SVÆRT AT FINDE KONKRETE LØSNINGER Overblikket over forskningen peger på, at de professionelle har svært ved at finde konkrete løsninger i arbejdet med udsatte børn i dagtilbud. Det ser også ud til at være vanskeligt overhovedet at definere, hvordan udsathed skal forstås. Kilderne peger dog relativt samstemmende på en række centrale pædagogiske forhold, der har afgørende betydning for håndteringen af de udsatte børn i dagtilbud. Det drejer sig dels om børns samspil med pædagogen, det sociale miljø mellem børnene og børns venskaber. Men også forhold i læringsmiljø- et er vigtige, og det viser sig, at problemer i forældresamarbejdet har givet udfordringer i forskellige programmers realisering af intentionerne om en særlig indsats for socialt udsatte børn.
  NY VIDEN TIL PÆDAGOGUDDANNELSEN Projektets næste del indledes med en eksplorativ fase i otte forskellige dagtilbud, som repræsenterer et bredt udsnit af institutioner. Her vil forskerne forsøge at nå frem til en dybere forståelse af, hvad der er afgørende i pædagogers møde med udsatte børn og deres familier. Det sker med etnografiske metoder som for eksempel deltagende observation og i dybdegående interviews og forskningscirkler med aktører fra feltet. I projektets sidste fase udarbejder forskerne sammen med studerende, undervisere og praktikvejledere fra aftagerinstitutionerne en refleksionsramme om udsathed i dagtilbud med en række konkrete anbefalinger til praksis med hele sektoren i sigte. Efterfølgende er det meningen, at disse anbefalinger i samarbejde med undervisere implementeres på pædagoguddannelsen. Projektet retter sig mod hele det kommunale dagtilbudsområde, men har særligt fokus på pædagoger og pædagogstuderendes kvalifikationer i forhold til at forstå, strukturere og håndtere arbejdet med udsatte børn i dagtilbud.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/10/1630/06/19

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Dagtilbud
  • Børn og unge
  • Udsathed
  • Dagtilbud
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • faglighed