Udvikle og implementere Elektronisk Patient Journal (EPJ) som et teknologisk læringsredskab.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt ”Udvikling og implementering af EPJ Elektronisk patientjournal – til sygeplejerskeuddannelsen” skal ses i lyset af Sygeplejerskeuddannelsen i Odense´s ønske om at inddrage et digitalt arbejdsredskab, som anvendes i klinisk praksis på fx OUH. Sygeplejerskeuddannelsen skal sikre såvel højt udbytte, som høj uddannelseskvalitet i professionsuddannelsen, og kvalitet kan bl.a. afspejles gennem uddannelsens relevans for aftagerfeltet. Der må derfor ”… skabes transparente sammenhænge mellem den teoretiske grunduddannelse og den kliniske praksis. (Bek. nr. 29 af ”4/01/2008). Implementering af EPJ i undervisningen kan have sin berettigelse, da eksempelvis anvendelse af tidsvarende teknologi såsom EPJ kunne være et middel til at skabe sammenhæng mellem teori og klinik. EPJ kan klæde de studerende på til at sikre gode patientforløb og optimere tværsektorielt samarbejde

Via EPJ kan de studerende og undervisere præsenteres for autentiske patientcases og aktuelle problemstillinger, så curriculum hele tiden er opdateret. Implemetering af EPJ kan sikre, at de studerende bliver fortrolige med og kan forholde sig kritisk reflekterende til teknologien.
Projekt udvikling og implementering af EPJ skal ses som en forlængelse af et samarbejde med Region Syddanmarks IT afdeling samt det private IT firma Logica / CGI., hvor vi nu har fået afklaret etiske, juridiske og tekniske problemstillinger, så EPJ nu er klar til implementering og didaktisering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1501/01/16