Udvikling af den studerendes professionelle handlingskompetencer i praksis.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsæt i et samarbejde mellem praktikinstitutioner og UC-syd, pædagoguddannelsen havde udviklingsprojektet fokus på den studerendes læring i praktikforløbet. Udviklingsprojektet rettede sin opmærksomhed på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, samt udviklingen af den studerendes professionelle handlingskompetencer (Nygren, 2004). Der arbejdedes i fællesskab om at implementere Casestudiemetoden (Rokkjær og Højberg, 2009) som metode til at omsætte teoretisk viden og begreber til løsningen af pædagogiske problemstillinger i den konkrete praksis. Projektet søgte dermed at udvikle viden om den studerenes læring i forhold til Casestudiemetoden. En viden hvis formål er, at kunne anvende den til at styrke og imødekomme de studerende, der har problemer med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis og dermed har en potentiel øget risiko for at frafalde uddannelsen (Jensen og Haselmann, 2010; Project description, 2008; Fauske, et al. 2008). Ligeledes var ambitionen at udvikle og styrke den studerendes ’professionelle handlingskompetence’, hvor Casestudiemetoden i den proces anses for at øge den studerendes ’fagrelevante kundskaber og færdigheder’ og dermed deres ’fagrelevante handlingsberedskab’. Projektet sidste ambition var skabe viden om betydningen af vejlederens deltagelse i projektet i forhold til den studerendes læringsudbytte.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1231/12/13