Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, og finder sted i efteråret 2019 og foråret 2020. Formålet med projektet er at gøre fremmedsprog attraktive for elever og underbygge deres sprogkompetencer på især engelsk og tysk. Dette kan være med til at kvalificere de unge og give dem lyst til at tage job og videreuddanne sig inden for områder, som kræver sproglige kompetencer. Projektets formål opnås gennem dannelse af at netværk omkring didaktisk udvikling, som kan kvalificere fremmedsprogsundervisning gennem fælles udvikling af undervisning i fremmedsprog.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/1901/07/20

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • fremmedsprogskompetencer