Udvikling af digitale læringsforløb på AMU

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med ambitionen om at udnytte potentialerne i forbindelse med inddragelse af nye digitale teknologier på AMU-området har Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) søgt og fået tildelt midler af Undervisningsministeriet til at gennemføre et projekt. Projektet har haft fokus på udvikling af digitalt inspirerede læringsforløb baseret på didaktisk udvikling med integration af digitale værktøjer.

Nøgleresultater

10 undervisere inden for serviceerhvervenes uddannelsesområder har gennem projektet integreret en række digitale værktøjer i de forskellige AMU-kurser, de underviser på til dagligt. De nye digitalt didaktisk inspirerede forløb har de 10 undervisere formidlet i projektets inspirationsmateriale.

Deltagerne vurderer samlet set i høj grad, at andre undervisere kan få glæde af deres erfaringer fra de digitale eksperimenter i projektet - så denne rapport kan sammen med projektets inspirationsmateriale forhåbentlig give værdi på AMU-området.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2031/12/20

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.