Udvikling af digitale test på modul 1 og 4, samt beskrivelse af brugen af afleveringsmapper

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle og implementere en digital eksamensform for prøven på modul 1 og 4. Vi har ved psykomotorikuddannelsen i Randers afholdt skriftlig prøve i form af MC-test på modul 1 og 4 de sidste tre år. Spørgsmål og svar er således afprøvet på forhånd og er via projektet blevet metodisk efterset. Endvidere er forskellige designs blevet præsenteret, således spørgsmål og svarmuligheder kan tænkes anderledes. Grundet manglende vejledning/bistand i forhold til den tekniske del, dvs. hvordan digitaliseres spørgsmålene, hvordan virker platformen/værkstøjet m.m. er det ikke lykkes at afprøve en digital eksamensform. Det samme gør sig gældende for afdækningen af problemstillinger vedr. afleveringsmapper.

Fordele og ulemper ved den digitale eksamensform er blevet drøftet ved vidensudvekslingsmøderne med andre projektdeltagere koordineret af CELM.

Der søges om ekstra timer til at færdiggøre projektet, dermed få hjælp og indsigt i de tekniske muligheder, i foråret 2013. Prøveformen ønskes afprøvet ved prøven efter modul 4, juni 2013.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1231/12/12