Udvikling af e-learning programmer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede idé er at
• Ruste de studerende til fremtidens arbejdsmarked – enten som selvstændige eller intraprenører, der aktivt kan medvirke til at udvikle faget
• Hjælpe de studerende med at se nye muligheder og opnå nye kompetencer f.eks. projektkompetencer
• Skabe arbejdspladser i mediebranchen og nye virksomheder

Midlet er udvikling af et nyt fag, Markeds- og Forretingsforståelse, og integrere det i første omgang i journalistudannelsen. Det skal ske ved at inkludere de grundlæggende elementer af faget i det eksisterende bachelorforløb på journallistuddannelsens 7. semester (faget JES, Journalistisk EntrepreneurShip), hvor alle relevante dele af faget Markeds- og Forretningsforståelse kan trækkes ind i de studerendes individuelle projektforløb, efterhånden som de får behov for dem.

Læringsmål for Markeds- og Forretningsforståelse ifbm JES: Grundmodulet med elementære dele af Markeds- og Forretningsforståelse indgår i undervisningen med henblik på, at den studerende ved afslutning af fagene i relation til fagområdet journalistisk entreprenørskab:
- Besidder grundlæggende viden om mediebranchen og kommunikationsplatforme i en moderne, globaliseret verden
- Besidder grundlæggende markeds- og forretningsforståelse, herunder hvad er et marked og hvordan angriber man et marked? Hvad består en forretning af? Fra idé til etableret omsætning
- Kan programlægge og kommunikere med henblik på beskæftigelse, der kræver fagkompetence indenfor journalistik og kommunikation
- Kan vurdere udfordringer og problemstillinger i relation til egen karriere
- Kan formidle egne faglige kompetencer til fagfæller og andre medieaktører
- Kan arbejde kreativt, undersøgende og analyserende i relation til journalist- og kommunikationsfaget og mediebranchens udfordringer og muligheder i en globaliseret verden
- Kan forholde sig selvstændigt i forskellige professionelle sammenhænge og indgå i relevant tværfagligt samarbejde
- Kan identificere egne udviklingspotentialer og træffe velovervejede karrierevalg
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1831/12/19