Udvikling af elevers interkulturelle kompetencer gennem brug af billedbøger – holdningsdimensionen i engelskundervisningen i indskolingen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge, hvordan undervisningen i engelsk i indskolingen kan understøtte udviklingen af elevernes interkulturelle kompetencer gennem brug af billedbøger. Projektet har særlig fokus på holdningsdimensionen, som af tidligere forskning betragtes som en central dimension inden for feltet interkulturel pædagogik for de yngste.

Nøgleresultater

Projektets primære resultat er en operationalisering af holdningsdimensionen af IK for de yngste elever, sekundært afprøvede undervisningsforløb, som kan gøres tilgængelige for alle lærere i den danske folkeskole.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21