Udvikling af en inkluderende værkstedspædagogik på Elsesminde Produktionshøjskole – med særligt fokus på nydanske drenge

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med aktionslæringsprojektet: ’Udvikling af en inkluderende værkstedspædagogik på Elsesminde Produktionshøjskole – med særligt fokus på nydanske drenge’ var at udvikle en inkluderende værkstedspædagogik på Elsesminde Produktionshøjskole. Målet var, at alle skolens unge udvikler deres faglige og sociale kompetencer gennem samarbejde med hinanden på tværs af etnicitet, køn og sociale og faglige forskelle. Målgruppen for projektet var alle værkstedslærere, vejledere og læringsvejledere på Elsesminde - i alt 40 medarbejdere.
Projektet bestod af:
1. Tre undervisningsdage fordelt over forårssemestret 2014 for alle Elsesmindes medarbejdere.
2. Arbejde/aktioner på værkstederne med fokus på fællesskaber og inklusion.
3. En observationsrække, hvor UCLs konsulent Susanne Kaatmann og skolens pædagogiske leder Helle Hansen observerede morgenmøder og undervisning med fokus på fællesskaber på 20 af Elsesmindes 22 værksteder.
4. Faglig sparring med alle Elsesmindes medarbejdere i små grupper af 2-3 personer med fokus på inklusion.
5. Herværende evaluering af forløbet – med fokus på anbefalinger i arbejdet med at skabe en inkluderende værkstedspædagogik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/11/14

Samarbejdspartnere