Udvikling af engineering didaktik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at udvikle en engineeringdidaktik til det danske skolesystem.
Titel
Udarbejdelse af engineering didaktik

Baggrund: Naturfagsundervisningen i grundskolen har traditionelt set været bygget op omkring de klassiske videnskabsfag biologi, fysik/kemi, geografi, suppleret med matematik. Trivialisering og reduktion af teknologi som simpel anvendelse af naturvidenskab har over mange år ført til en marginalposition i skolens undervisning. Men med grundskolens nye Forenklede Fælles Mål er teknologi nu blevet en vigtig del af naturfagenes curriculum, og dermed kommer den danske naturfaglige dannelse til at ligne den dannelse vi ser i lande vi ofte sammenligner os med, fx de nordiske lande samt lande som England, Tyskland og Holland. Eleverne skal sikres en bred naturvidenskabelig og teknologisk dannelse.
De naturvidenskabelige fag (herunder matematik) bliver sammen med teknologi og engineering internationalt forkortet STEM, Science-Technology-Engineering-Mathematics. I Danmark er flere uformelle læringsmiljøer som fx Experimentarium samt Insero A/S begyndt at arbejde med og have fokus på E´et, altså engineering i STEM – på trods af at der ikke findes en dansk didaktik for engineering i undervisningen. Den problemløsende tilgang i engineering binder grundskolens fag og metoder sammen i fællesfaglige projekter og gør undervisningen vedkommende og interessant for eleverne. Den stiller krav til deres kreativitet og engagement og er med til at øge elevernes motivation.

Engineering – forstået som ingeniørens arbejdsmetode – er karakteriseret ved en proces, der tager udgangspunkt i et konkret problem eller behov, som først belyses. Eleverne undersøger problemstillingen. Dernæst udvikler de forskellige ideer til løsning, som designes, vurderes, konstrueres, testes, tilpasses og fremlægges. Til sidst evaluerer eleverne og læreren arbejdet og forfiner måske prototypen. Engineering er ikke kun det, der binder fagene sammen. Det binder også forskellige arbejdsmetoder sammen. Alt efter hvilken fase i processen eleverne befinder sig i, er der forskellige arbejdsmetoder, der er i spil. I undersøgelsesfasen skal eleverne arbejde med at finde svar inden for naturvidenskaben med eksperimenter, observationer og læsning. I andre faser arbejder de med innovationsprocesser eller produktudviklingsprocesser. På den måde udvikler eleverne både deres kompetencer til at undersøge, modellere, perspektivere og kommunikere gennem flere projekter i en tydelig progression gennem deres skoletid.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1631/12/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • engineering
  • didaktik
  • naturfag