Udvikling af evaluerings- og eksamensformer i klinisk undervisning på ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen ved CVU Lillebælt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål var at skaffe viden om nye eksamensformer, som kan dokumentere erhvervelse af nøglekompetencer i forhold til de to uddannelsers mål.
Gennem litteraturstudier, analyse af uddannelsesbetænkninger og empirisk materiale er der udarbejdet et argumentkatalog som underbygger de fremsatte løsningsforslag.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/06 → …