Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten med projektet er at bidrage til udvikling af praksis for uddannelsesevalueringen i KiU, så den bliver mere didaktisk/pædagogisk udviklende for deltagerne og mere ”informativ” for organisationen. Behovet for et sådan mere praksis-sensitivt evalueringsdesign er blevet aktualiseret af såvel følgeforskningens resultater (Nielsen, Lund & Frederiksen, 2017) som udsagn fra undervisere og deltagende lærere. Deltagerne oplever det p.t. anvendte design som overvejende rituelt og ikke informativt eller udviklende.

Nøgleresultater

Der er udviklet en prototype for den interne løbende didaktiske evaluering. Der er endvidere udviklet et nyt spørgeskema til anvendelse for den summative uddannelsesevaluering. I tillæg hertil er der udviklet en prototype for en proces, der indebærer, at underviseren får mulighed for at drøfte resultater af den summative med det enkelte KiU-hold.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1830/06/18

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • uddannelsesevaluering
  • developmental evaluation
  • kompetenceløft i undervisningen KiU