Udvikling af fleksibel model for tilrettelæggelse af undervisernes arbejdstid

 • Tølbøll, Anne-Mette Juhl (Projektdeltager)
 • Bak, Kirsten Tarri (Projektdeltager)
 • Lorentzen, Vibeke (Projektdeltager)
 • Christensen, Lise Bjerre (Projektdeltager)
 • Christensen, Ellen Broge (Projektdeltager)
 • Larsen, Anne Bolt (Projektdeltager)
 • Kolbæk, Raymond (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Der skal fremover lægges mere fokus på udvikling af studerendes innovative og entreprenante kompetencer, hvilket betyder, at de studerende i højere grad skal være aktive i undervisningen. Dette har betydning for tilrettelæggelse af underviseres opgaver, da undervisere i højere grad skal udvikle alternative læringsmiljøer, samt facillitere de studerendes evne til og muligheder for at initiere læringsaktiviteter.
Disse ændringer i underviseres opgaver lægger op til en mere fleksibel tilrettelæggelse og administration af underviseres arbejdstid. Det er her vigtigt at have fokus på arbejdsmiljøet for at sikre trivsel og arbejdsglæde hos undervisere.

Der har gennem længere tid været et ønske om at ændre den didaktiske tilgang på modul 9, og et udviklingsprojekt herom er i gang. Derfor er det hensigtsmæssigt at udvikle og afprøve en ny model for tilrettelæggelse af undervisernes arbejdstid netop på modul 9.
Mål
Projektets mål er at udvikle en fleksibel model for tilrettelæggelse af undervisernes arbejdstid, der skaber trivsel og arbejdsglæde hos undervisere samt skaber rammer for tilrettelæggelse af eksperimentelle læringsmiljøer.
Resultater
Model for præsentation af professionsbacheloruddannelsernes samlede studieaktivitet er anvendt som udgangspunkt for tildeling af timer set i sammenhæng med projektet vedrørende udvikling af didaktik for modul 9, som har til hensigt at skabe mere aktivitet initieret af studerende.
Der tages udgangspunkt i, at Modul 9 tildeles en portion timer. Denne portion skal indeholde timer til afvikling af samtlige aktiviteter relateret til modul 9 for alle tilknyttede undervisere, dvs. udvikling, planlægning, forberedelse, mødeaktivitet, undervisning, vejledning, studieaktiviteter, prøver, evaluering m.m. I praksis bliver timerne tildelt den modulansvarlige, der i samarbejde med gruppen beslutter, hvordan fordelingen skal være mellem de forskellige aktiviteter. Dette skal gøres ud fra den betragtning, at de studerendes aktivitet skal højnes og underviserne opnå mere selvforvaltning og dermed større arbejdsglæde.
Projektet forventes implementeret i foråret 2014 sammen med det andet modul 9 projekt. Hvis evalueringen af projektet bliver en succes, kan det overføres til andre moduler og evt. hele uddannelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/07/1221/12/12

Emneord

 • organisationsudvikling
 • Tilrettelæggelse af arbejdstid
 • undervisere
 • arbejdstid