Udvikling af innovationscamp på sundhedsuddannelserne på UCN.

Projektdetaljer

Beskrivelse

På baggrund af en tidligere udviklet camp, som vi har afholdt i flere år på sundhedsuddannelserne på UCN som et led i et tværprofessionelt forløb, udvikles der nu et nyt camp-koncept. Dette skal ses i lyset af en ny studieordning, hvor et af læringsudbytterne et tværprofessionel forløb på 14 dage på 3. semester er: "Studerende har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis". Projektet afprøver og udvikler bl.a. faser i en innovations didaktik, hvor de studerende arbejder med udfordringer fra praksis. Campen evalueres løbende for videre udvikling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato14/08/1701/12/18

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • Innovations-camp
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • tværprofessionel uddannelse