Udvikling af innovative læringskompetencer - fra instruktion og vejledning til samarbejde i en pædagogisk praksis: Med PLC som strategisk udviklingsenhed.

  • Jørgensen, Niels (Projektleder)
  • Christensen, Ole (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Arbejdet med at udvikling af elevernes kreative og innovative kompetencer stiller nye krav til skolens pædagogiske personale. Især stiller det nye krav til samarbejdet mellem forskellige faggrupper samt til organiseringen af dette arbejde.

I projektet er fokus rettet mod udvikling af læringskompetencer, der understøtter udvikling af det 21. århundredes læringskompetencer (http://www.p21.org/). Projektet understøtter udvikling af et nyt læringsparadigme og en ny organisatorisk praksis, hvor begreber som kreativitet og innovation, kritisk tænkning og problemløsning samt kommunikation og samarbejde er centrale i et skoleudviklingsperspektiv.

I relation hertil indgår PLC som en strategisk udviklingsenhed, der rammesætter, faciliterer og organiserer denne store udfordring og understøtter udvikling af nye arbejdes- og samarbejdsformer, herunder udvikling af nye elev, lærer og vejlederroller (elevpositioner). I fokus er udvikling af eksperimenterende og formaliserede læringsfællesskaber, der understøtter elevernes alsidige udvikling. En særlig fokus er rettet mod arbejdet med multimodale udtryk, såvel i faglige - som i tværfaglige sammenhænge og såvel i forbindelse med produktion som analyse/refleksion.

Projektet har som mål, at der udvikles en aktiv teknologiforståelse, der sikrer, at et bredt mediebrug i praksis giver en pædagogisk merværdi. I projektet lægges der særlig vægt på, at deltagerne bliver til aktører i et eksperimenterende læringsfællesskab. Hver enkelt deltager skal ved afslutning af projektforløbet omsætte den viden og praksistilgang til tre multimodale læringsformater, der gennemføres i en pædagogisk praksis. Samtidig skal der udvikles nye arbejds- og samarbejdsformer.

Projektet gennemføres på Pilegaardsskolen i Taarnby kommune og med deltagelse af pædagogisk personale i Overbygningen og PLC-teamet samt den kommunale konsulent Niels Jørgensen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1501/02/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Medier, kommunikation og sprog