Udvikling af kompetenceenhed ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sigter mod etableringen af en fysioterapeutisk kompetenceenhed som ramme for etablering af monofaglige forsknings- og udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med praksis.
Ligeledes er kompetenceenhedens formål at tilgodese kontinuitet i samarbejdet med praksis således at der sker en akkumulering af viden til gavn for uddannelse og profession.
Arbejdet i kompetenceenheden planlægges således at klynger af bachelorprojekter under sammen emne skal generere en både bred og dyb viden indenfor et udvalgt fagligt område. Arbejdet med denne vidensproduktion kvalificerer de studerendes bachelorprojekter. På sigt vil den akkumulerede viden fra de studerende bachelorprojekter også kunne kvalificere undervisningen på professionsuddannelsen og yderligere kvalificere underviserne til projektarbejde. Derved vil uddannelsens studerende og undervisere tage del i professionsudvikling indenfor et fokuseret område.
Samtidig skal udviklingsarbejdet i kompetenceenheden skærpe Fysioterapiuddannelsen i Aarhus´profil. Dette udmøntes i at arbejde i kompetenceenheden sigter mod at kunne resultere i bidrag ved nationale og internationale konferencer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1031/12/12

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.