Udvikling af lærerstuderendes didaktiske fantasi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ideen til vores projekt udspringer af vores erfaringer med matematiklærere og lærerstuderendes traditionsbundne planlægningsovervejelser. Disse bærer ofte præg af fokus på klassiske aktiviteter, den didaktiske triade og opgaveparadigme, se fx Alrø, Winsløv, Scott, Skovsmose etc. Vi efterlyser at undervisningen i højere grad planlægges ud fra ønsker om at udvikle elevernes matematiske tankegang, - deres mathematical mindset.
Begrebet “mathematical mindset” stammer fra Jo Boalers syn på matematik og matematikundervisning, og indbefatter et syn på matematik som et åbent landskab med uudforskede mysterier som eleverne kan boltre sig i.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17