Udvikling af læringsmiljøer, som bygger på mangfoldighed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et tværgående projekt mellem: UC Lillebælt, VIAUC; Pædagoguddannelserne i Randers, Horsens, Odense, Aarhus (Peter Sabroe og JYDSK).
Kirsten Aagaard (NVR),
Vi ønsker at fremkalde viden om IKV studerendes læreprocesser og deres erhvervelse af professionsidentitet
En tydeliggørelse af hvilke barrierer IKV studerende oplever, set over uddannelsen i sin helhed, om IKV studerende tilpasser sig uddannelsens doxa og om/på hvilke måder IKV studerende påvirker/medskaber doxa.
Vi forventer at opnå viden om, hvorvidt IKV studerende har særlige kompetencer i sammenhæng med udvikling af tværprofessionalitet
Viden om og erfaring med, hvordan IKV studerende kan bidrage med nye måder at udvikle uddannelsen og professionen
Viden om metoder, som fremmer et læringsmiljø, hvor talentudvikling er mere i fokus
Udvikling af nye læringsformer, som fremmer IKV studerendes erhvervelse af professionsidentitet med inddragelse af egne tidligere erhvervede kompetencer fra andre sammenhænge (fx gruppevejledning/studiegrupperefleksioner)
Viden om hvordan vi i højere grad fremmer, at den IKV studerende kan inddrage kompetencer i sit studie og sin professionsidentitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1331/12/16

Emneord

  • professionsidentitet
  • individuel kompetencevurdering, anerkendelse af realkompetencer, biografi, livshistorie, professionsidentitet
  • Studie gruppe vejledning

Projekter

IKV-pro

Aagaard, K.

01/01/1331/12/15

Projekter: ProjektForskning

Fil