Udvikling af læringsplatform til styrkelse af kommende (sygeplejestuderende) og nuværende sundhedsprofessionelles digitale kompetencer til anvendelse af telemedicin. Fase 1 Videokonsultation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målsætningen er at udvikle en platform som er generisk og kan tilpasses den enkelte praksis, hvad enten det er et undervisningsforløb i grunduddannelsen eller en konkret implementering i klinisk praksis. Målet er at sikre kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet således at de i højere grad kan bistå og integrere borgere som har brug for tekniske hjælp og dermed indfri nationale digitale strategier indenfor fremtidens sundhedsvæsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2231/08/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring