Udvikling af læringsstil- og professionsbaseret undervisningsforløb i faget histologi på modul 2, Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus

Projektdetaljer

Beskrivelse

De studerendes læring skal optimeres ved at udvikle undervisningsformer, hvor der tages udgangspunkt i de studerendes forskellige læringsstile. Hertil skal udvikles undervisningsmaterialer.
Histologi som undervisningsfag har hidtil præsenteret sig som et typisk udenadslære fag, hvor man let kan miste forståelsen for anvendelsen i komplekse sammenhænge, herunder professionsbasering. Vi vil arbejde induktivt med udgangspunkt i cases fra praksis, samt selvstændigt laboratoriearbejde.
Det påtænkes at give de studerende løbende mulighed for selvtest til optimering af eget læringsudbytte.
Nuværende eksamen er it-baseret, hvorfor vi vil integrere it i undervisningen i form af konference, billedmateriale og tests.
Da vores fysiske rammer ændres med udflytning til Campus (mindre plads, større hold) skal dette indtænkes i projektet.

Formålet med projektet er således at udvikle undervisningen i histologi så den tilsvarer de studerendes forudsætninger og de fysiske rammer, således at læringsudbyttet øges og undervisningen gøres mere fleksibel i tid og rum.
At basere undervisningen i histologi direkte på den praktiske anvendelse i professionen

Målet er at øge de studerendes forståelse af faget, således at viden, færdigheder og kompetencer kan anvendes på senere moduler og således at der kan ske en progression.

Der skal udvikles:
• Designe undervisningsforløbet, der matcher forskellige forudsætninger og som kan overføres til andre fysiske rammer (større hold)
• Undervisningsmaterialer der matcher de forskellige læringsstile og inddrager it
• Tests, som de studerende kan anvende til løbende evaluering af eget læringsudbytte
• Indkøb af kameraer til mikroskoper
• Evaluering af undervisningsforløbet
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato06/01/1201/12/12

Emneord

  • læremidler
  • læringsstile
  • professionsbaseret
  • fleksibel læring