Udvikling af nye 10.-klassesforløb efter 20/20 modellen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil afprøve seks til ni forskellige, nye 10-klassestilbud efter 20-20 modellen, hvor 20 ugeres ungdomsskole kombineres med 20 uger på en ungdomsuddannelse. Formålet er at udvikle nye tilbud til ikke-uddannelsesparate - herunder organisatoriske og pædagogiske metoder, der kan lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, så disse unge opnår fodfæste og kan gennemføre en ungdomsuddannelse. udviklingen og afprøvning sker i et bredt samarbejde imellem ungdomsskoler, erhvervsskoler og ungdommens uddanelsesvejledning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1131/12/13

Emneord

  • kultur
  • innovativ undervisning
  • samarbejde
  • lærere
  • teams
  • interviewundersøgelser
  • evalueringsdesign
  • aktionslæring
  • motivation