Udvikling af professionsuddannelser via studieordningskvalificering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet består af to faser: En kortlægningsfase i 2019 samt en udviklingsfase i 2020.
Projektet bygger på en forskningsbaseret antagelse om, at et øget strategisk og struktureret fokus på studieordningsudvikling ved professionsuddannelserne generelt og Pædagoguddannelsen ved UCN specifikt, vil resultere i et samlet styrket uddannelsestilbud - til gavn for de studerende og for underviserne. Det samlede formål med projektet er dermed: Dels at afdække eksisterende forskningsbaseret viden om og bearbejdning af studieordningsudvikling ved videregående uddannelser samt relatere dette til caseuddannelsens (Pædagoguddannelsen ved UCN) arbejde hermed. Dels, med afsæt i denne viden, at udvikle en forsknings og -praksisbaseret procesmodel til brug ved fremtidigt arbejde med studieordningsudvikling og -kvalificering. Dette skal foregå ved, at der indledningsvist skabes et forskningsbaseret review af aktuelle tidsskriftsartikler og anden relevant empirisk materiale (f.eks.internationale og nationale undersøgelser eller anden forskning), vil danne et solidt såvel nationalt som internationalt litterært empirisk fundament forundersøgelsen. Der vil blive foretaget en indholdsanalyse af selve litteraturreviewet, for at tilvejebringe aktuel forskningsbaseret viden om ’best practice’ inden for studieordningskvalificering. Den genererede viden vil danne afsæt for udviklingen af en procesmodel. Altså en procesmodel hvori den indhentede viden fra 1. fase udvikles og kvalificeres. Dermed opnås konkret og praksisnær viden om, hvordan processen vedrørende studieordningskvalificering strategisk kan kvalificeres yderligere og dermed understøtte den faglige og studiemæssige professionsudvikling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1930/06/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • studieordning
  • professionsbacheloruddannelser
  • Professionsudvikling