Udvikling af socialrådgiverens relationelle og kommunikative kompetencer

  • Glassow, Trine (Projektleder)
  • Kragh, Tina Munk (Projektdeltager)
  • Thuesen, Mette (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund:
Socialrådgiveruddannelsen har et særligt fokus på at udvikle de studerendes personlige og interpersonelle kompetencer igennem deres uddannelse.
Projektet forholder sig til, hvordan socialrådgiveruddannelsen bedst træner de studerendes relationelle og kommunikative færdigheder i løbet af deres uddannelse.
Projektet vil giver bud på, hvordan socialrådgiveruddannelsen kan fremme de studerendes bevidsthed omkring betydningen af egen relationelle og kommunikative adfærd overfor borgeren i udøvelse af socialrådgiverrollen. Her tænkes specielt på bevidstheden omkring, hvordan socialrådgiverens magtposition og borgerens medfølgende afhængighed og sårbarhed påvirker de relationelle processer mellem socialrådgiver og borger.
Formål:
At synliggøre og dokumentere socialrådgiveruddannelsens nuværende praksis i tilrettelæggelse af undervisning der træner de studerendes relationelle og kommunikative færdigheder i løbet af deres uddannelse.
At fremkomme med anbefalinger til, hvordan socialrådgiveruddannelsen bedst træner de studerendes relationelle og kommunikative færdigheder i løbet af deres uddannelse, herunder at komme med anbefalinger til pensum og øvelser på de forskellige moduler under hensyntagen til de 4 kvadranter i studieaktivitetsmodellen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1501/05/16

Emneord

  • socialrådgiveruddannelsen
  • relationelle kompetencer
  • kommunikative kompetencer