Udvikling af sprogdidaktik i danskfaget - i læreruddannelsen og i folkeskolen

 • Bock, Kathrin (Projektleder)
 • Maibom, Inger (Projektdeltager)
 • Mølgaard, Niels (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

De sidste to års udviklingsprojekter inden for genrepædagogik og SFL har haft som formål at implementere en ny og funktionel tilgang til grammatik og sprog i bredere forstand på seminariet og i folkeskolen. Erfaringerne har både kvalificeret projektdeltagernes viden om sprogdidaktik i danskfaget i almindelighed og SFL og genrepædagogik i særdeleshed og skærpet blikket for sprogteoriens og – didaktikkens omfattende potentiale og mange facetter. Det kommende udviklingsarbejde vil derfor i højere grad være rettet mod en afsøgning og afprøvning af tilgange inden for SFL og genrepædagogik som det tidligere udviklingsarbejde har åbnet perspektiver for. Således vil nogle to af projektdeltagere arbejde med specifikke genrer der indgår i temaforløb på danskholdene, herunder progression i genrekendskab fra indskoling til udskoling, mens KB vil udvikle en tilgang der tager udgangspunkt i sproglige behov og muligheder snarere end forudbestemte genrer. Det sidste betyder at man i undervisningen kan tage udgangspunkt i sproglige, kommunikative behov for fx at kunne udtrykke sig om et emne ud fra forskellige synsvinkler, for at udtrykke sikkerhed eller usikkerhed om en sag, for at inddrage andre menneskers meninger i sin argumentation e.l. I den del af udviklingsarbejdet skal altså fokuseres på hvordan man med en SFL-baseret pædagogik kan kvalificere eleverne til at blive bevidste om de sproglige resurser der kan realisere et givent kommunikativt formål.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/12/21

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Sølystskolen (Projektpartner)

Emneord

 • undervisning
 • SFL
 • Genrepædagogik
 • SFL-baseret pædagogik
 • Sprog
 • Grammatik

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.