Udvikling af studiekompetencer i sygeplejerskeuddannelsen

  • Klimt, Ulla (Projektdeltager)
  • Rehn, Susanne (Projektdeltager)
  • Skjødt, Ulla (Projektdeltager)
  • Pilemann Vestergaard, Kirsten (Projektdeltager)
  • Rosenkilde, Lisse - Lotte (Projektdeltager)
  • bmpe@regioinsjaelland.dk, Bodil M. Pedersen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet i relation til udvikling af studiekompetencer i sygeplejerskeuddannelsen er et af de projekter, der blev iværksat i UCSJ for en del af de trepartsaftalemidler for 2009. Hensigten med projektet har været at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at reducere frafaldet i sygeplejerskeuddannelsen.
Nærværende projekt har haft fokus på de sygeplejestuderendes studieparathed ved studiestart og hvilke studiestøttende aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle de sygeplejestuderendes studiekompetencer og reducere frafaldet fra uddannelsen.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet fremkommer anbefalinger om at studieforberedelse og undervisning i studieplanlægning ikke kun indgår i introduktionen til sygeplejestudiet men at det ligeledes skemalægges i de første tre teoretiske moduler. Med henblik på udvikling af de sygeplejestuderendes studiekompetencer anbefales det, at deri de første tre teoretiske moduler gennemføres individuelle studiesamtaler med en underviser eller en studievejleder, der er tilknyttet modulet. Det anbefales endvidere at studiegrupperne etableres ud fra en vurdering af de studerendes studieparathed samt en tilknytning af en af modulets undervisere til de enkelte studiegrupper for faglig og processuel supervision.
Endvidere bør der gives tilbud om studiestøttende aktiviteter i relation til ”at læse og forstå en faglig tekst”, analyse og argumentation, udarbejdelse af skriftlige og mundtlige opgaver/oplæg. Især med afsæt i data fra de sygeplejestuderende anbefales det, at der skabes mulighed for at personlig tilbagemelding på obligatoriske opgaver og interne prøver.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/08/1030/11/11

Emneord

  • kompetencer