Udvikling af Sundhedsfaglig e-lærings modul vedrørende kronisk syge patienter til almen (læge)praksis

  • Wedege, Grete (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet blev iværksat på baggrund af et initiativ fra Region Nordjylland. Baggrunden var et ønske om at få uddannet sundhedsfagligt personale til at aflaste lægerne i forhold til de kronisk syge patienter. Ønsket vat at modulet blev udviklet som et e-læringsmodul idet deltagerne havde vanskeligt ved at deltage på et fuldtidsmodul.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/0801/02/10