Udvikling af sygeplejens værdier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Rygcenter Syddanmark har initieret en udviklingsproces, hvor målet er, at sygeplejen i Medicinsk Sektion Rygcenter Syddanmark ensartes og løbende kvalitetssikres.
Formålet med dette er at skabe klare og synlige rammer for sygeplejerskernes rolle og funktion i Rygcenter Syddanmark, medicinsk rygafdeling, set i forhold til patienter, sygeplejekolleger samt i det tværfaglige arbejde.
Desuden vil der blive stilet mod at sikre ensartet basis tilbud i patientforløb, der hviler på et fagligt funderet grundlag.
Fokus for konsulentopgaven er to af projektets fem udvalgte indsatser (se kommissorium). De to indsatser er:
• Varetagelse af patientsamtalen
• Varetagelse af egne patientforløb.

Konsulentopgaven:
Med udgangspunkt i formålet og kommissoriet, skal der udarbejdes et velbegrundet skriftligt materiale, der beskriver det typiske faglige indhold for de sygeplejefaglige ydelser i forhold til patientsamtalen og egne patientforløb, ud fra 2 forskellige perspektiver og 3 forskellige samarbejdsrelationer.

Derfor vil fokus i konsulentopgaven være at initiere processer i gruppen af sygeplejersker, der kan støtte deres udvikling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/08/1130/04/12