Udvikling af sygeplejestuderendes informationskompetence i klinisk praksis

  • Bønløkke, Mette (Projektleder)
  • Kobow, Else (Projektdeltager)
  • Trangbæk, Anne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er brug for, at sygeplejestuderende erhverver sig informationskompetence under uddannelsen, når evidensbaseret praksis er et krav i det kliniske arbejde.
Formål. I forbindelse med en intervention om udvikling af informationskompetence i forbindelse med en opgave i klinisk praksis om udvikling af sygepleje er formålet at undersøge studerendes og kliniske vejlederes oplevelser af interventionens betydning for
1) udvikling af de studerendes informationskompetence,
2) informationskompetence i sammenhæng med udvikling af klinisk praksis.
Metode. En Kvalitativ undersøgelse på baggrund af fokusgruppeinterview med studerende og kliniske vejledere.
Resultater. Der er brug for en klar rollefordeling i samarbejde mellem studerende, klinisk vejleder, sygeplejelærer og bibliotekar i forbindelse med vejledning til en opgave i kliniske praksis om udvikling af sygepleje. De studerende oplevede, at interventionen rustede dem til informationssøgning. En opgave om udvikling i sygepleje har uddannelsesmæssig relevans, når den afvikles i klinisk praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/0615/09/09

Emneord

  • informationskompetence
  • sygeplejerskeuddannelsen