Udvikling af talent modul i UCL

Projektdetaljer

Beskrivelse

Modulet er et talentmodul i henhold til Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Talentbekendtgørelsen, nummer 597 af 08/03/2015, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038).
Ifølge Talentbekendtgørelsen er formålet med udbud af ekstra uddannelsesaktiviteter at understøtte og styrke indsatsen for særligt talentfulde studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner, sådan at en begrænset andel af de dygtigste og højt motiverede studerende får større faglige udfordringer end gennem de krav, der stilles ved den uddannelse, de er optaget på, samt får anerkendelse herfor på eksamensbeviset.
I University College Lillebælt (herefter UCL) er nærværende talentmodul omsat til en ekstracurriculær studieaktivitet til studerende, der har en særlig interesse i emnet ”Tværprofessionelt samarbejde på børne- og ungeområdet” med det perspektiv, at studerende kan tone deres uddannelse og gennem modulet opnå særlige kompetencer inden for området.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1501/03/16

Emneord

  • kompetenceudvikling