Udvikling af tværprofessionelle professionsbachelorprojekter i samarbejde med praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der grundlæggende undersøgelsesspørgsmål:
Hvordan kan tværprofessionelle bachelorprojekter udvikles i samspil med professionspraksis og bidrage til udvikling af praksis?

Aktiviteter på kort og længere sigt
Gruppen vil under arbejdet identificere muligheder for tiltag i de enkelte uddannelser og på tværs af disse i forhold til at skabe rammer, der kan fremme studerendes valg af tværprofessionelle synsvinkler, aspekter og temaer i bachelorprojekter. Herunder vil gruppens aktører undersøge:
• omfanget af tværprofessionel orientering i bachelorprojekter, som allerede er gennemførte i de enkelte uddannelser,
• uddannelsernes lovgivning og studieordninger i forhold til eksisterende rammer for studerendes valg af tværprofessionel orientering i bachelorprojekter, muligheder for gruppeprojekter i monouddannelserne og for gruppeprojekter på tværs af uddannelser.
• mulighederne for på kort sigt at etablere kommunikativt funktionelle projektwebsteder for studerende på tværs af uddannelser, som arbejder med tværprofessionalitet.
• grundlaget for på kort sigt at etablere studiekredse på tværs af uddannelser med fokus på tværprofessionalitet
• muligheder for vedvarende samarbejder med praksisfelter med henblik på identifikation af problemstillinger i praksis som genstande for studerende bachelorprojekter
• uddannelsernes videnskabsteoretiske og undersøgelsesmetodiske praksisser med henblik på at udvide samarbejdet til også at omfatte metodologiske niveauer af professionsstudierne
• praksis i andre UC’er for bachelorprojekter med tværprofessionel orientering. Denne del påbegyndes i november/december 2013
• national og international litteratur om tværprofessionelt orienterede og organiserede studieforløb. Denne del påbegyndes i november/december 2013
• grundlaget for at formulere oplæg om muligheder for tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter for studerende, som står foran valg af emne og emnebegrundelse for bachelorprojekter i uddannelserne
• grundlaget for at tilbyde en særlig vejledning for studerende, som arbejder med tværprofessionelle problemstillinger i bachelorprojektet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato28/06/1331/12/14