Udvikling af undervisningsforløb og af læremidler til fremmedsprog i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets mål er i samarbejde mellem undervisere fra læreruddannelsen og folkeskolen at udvikle eksemplarisk didaktiserede læremiddler (eller supplerende materiale til eksisterende digitale læremidler) med henblik på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. I forlængelse af afprøvning og justering af materialerne skal der udvikles praksisanbefalinger, samt kriterier for didaktiske valg herunder valg af digitalt indhold med fokus på udvikling af interkulturelle kommunikative kompetencer. Disse vil være målrettet folkeskolens og læreruddannelsens fremmedsprogsundervisning i tysk og engelsk, men kan være til inspiration for andre uddannelsesniveauer og sprog.
Kort titelfremmedsprogsdidaktisk projekt
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2031/03/21

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • interkulturel kompetence
  • fremmedsprogskompetencer
  • digitale læremidler
  • interkulturel didaktik
  • undervisningsforløb