Udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole - udvikling af en stærk læringskultur på skolerne: PLC som strategisk udviklingsenhed og vejledningsfunktion

 • Bach, Anna Barbara (Projektleder)
 • Johansen, Camilla (Projektleder)
 • Christensen, Ole (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I projektet sættes overordnet fokus på, hvorledes PLC kan udvikles som en strategisk udviklingsenhed, et fysisk læringslaboratorie samt en pædagogisk vejledningsressource for det undervisende personale og elever. Med afsæt i Bekendtgørelsen, den ministerielle vejledning samt lokale funktionsbeskrivelser skal der udvikles og designes forskellige scenarier, som efterfølgende afprøves i en eksperimenterende praksis. Det undervisende personale, forskellige vejledergrupper samt ledelsesrepræsentanter inddrages i forbindelse med udvikling af disse læringslaboratorier.

  I fokus er udvikling af PLC til skolens strategiske udviklingsenhed og til en læringsressource, hvor PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens ledelse, øvrige vejledere og det pædagogiske personale.

  Projektet hviler på et praksisnært forskningsdesign, hvor fokus er rettet mod udvikling af professionsviden (=viden om professionen og professionens viden om praksis) i spændingsfeltet mellem praksisviden og videnskabelig viden. Projektet designes som casestudier, en kvalitativ metode, der kan bruges til at undersøge og belyse egenskaber og årsagssammenhænge i relation til et konkret genstandsfelt. Casestudiet fungere både som en forskningsstrategi (ny viden om feltet) og som et udviklingsværktøj for deltagende aktører.

  Projektet er er samarbejdsprojekt mellem København og Kolding kommune. Fra København deltager 11 skoler i projektet. Fra Kolding deltager 6 skoler. I alt er 85 lærere, pædagoger og ledere involveret i projektet.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1601/06/17

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Medier, kommunikation og sprog