Udvikling og implementering af et klientcentreret perspektiv i formidlingsprocessen af velfærdsteknologi til ældre

Projektdetaljer

Beskrivelse

Studiet undersøger ældre borgeres perspektiv på forandringsprocesser i dagligdagen ved adoption af velfærdsteknologi samt betydningen af borgerens perspektiv på forandringsprocessen i fagprofessionelles formidling af velfærdsteknologi. Hensigten er at udvikle og implementere en evidensbaseret og klientcentreret formidling af velfærdsteknologi til ældre.
Design
Forskningsdesignet, aktionsforskning, er valgt på baggrund af aktionsforsknings styrke i forhold til spørgsmål, der vedrører handlende og agerende mennesker i sociale praksisser under forandring. I aktionsforskning drives forskningsprocessen af cykliske processer. i nærværende studie deles den cykliske proces op i 4 faser:
Fase 1 Learning - Udforskning af ældre borgeres forandringsproces i dagligdagen. Fasen gennemføres som litteraturstudie samt som casestudie (feltobservationer samt interviews) med 8 ældre borgere, over 65 år, som bor i eget hjem.
Fase 2. Planning - Planlægning af tiltag til evidensbasering af formidlingsprocessen. Fasen gennemføres som konsensuspanel med 6-8 nøgleinformanter med en særlig erfaring indenfor formidling af teknologi til ældre borgere.
Fase 3. Implementation - Implementering af tiltag. Fasen gennemføres som deltagerobservationer samt procesmødes med praksis.
Fase 4. Evaluation - Evaluering af tiltag. Fasen gennemføres som fokusgruppeinterview med 5-6 involverede fagprofessionelle og sigter mod at generere viden om, hvilken betydning den klientcentrerede viden om forandringsprocessen i de ældre borgeres dagligdag har haft for de fagprofessionelle aktører.
Teoretiske ramme
Studiet baserer sig på følgende teoretiske perspektiver; Aktivitetsvidenskab samt Ricoeurs fænomenologiske hermeneutiske tilgang
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1414/04/19

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode