Udvikling og implementering af et organisatorisk design af kompetenceudvikling for lektorer i UCL

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et implementeringsprojekt med afsæt i den viden og de erfaringer, der er udviklet i andre projekter i det Professionsdidaktiske MOVE-program i perioden siden 2016. Projektets fundament er således viden og erfaringer fra de forskellige gennemførte MOVE-projekter om kompetenceudvikling af lektorer gennemført i perioden fra 2016 til og med 2017.
Formålet for herværende projekt er for det første at udvikle værdier og principper for et fælles tværgående kompetenceudviklingsprogram for lektorer i UCL byggende på den allerede udviklede viden og erfaring fra tidligere MOVE-projekter og national og international forskning og praksis i forhold til kompetenceudvikling for undervisningsfaglige medarbejdere, der er lektorgodkendt.
For det andet er formålet at udvikle et konkret organisatorisk design for et postlektorprogram i UCL i samarbejde med relevante ledere.

Nøgleresultater

Overordnet er resultatet et implementeret postlektorprogram i UCL.
Programmet skal danne grundlag for faglige læringsfællesskaber mellem lektorer, der har valgt undervisning som kerneopgave.
Programmet skal etableres og organiseres, så det er agilt i forhold til aktuelle pædagogiske og didaktiske behov, krav og strømninger.
Programmet er konkret og tæt knyttet til UCL´s undervisningspraksis.
I programmet inddrages nyeste viden om god undervisning og programmet er internt og potentielt eksternt videnproducerende om pædagogik og didaktik i videregående uddannelser.

Gevinsterne ved projektet er
Øgede pædagogiske og didaktiske kompetencer hos lektorer
Projektets formål er samtidig at øge kompetencer hos lektorer og anerkende at lektorers undervisning er en gevinst i kraft af øget kvalitet i undervisning, mindre frafald, større gennemførelse og øget studenterengagement.

Projektet understøtter UCL´s strategi 2020-mål om "Øget fleksibilitet og sammenhæng i UCL´s uddannelser".
Kort titelImplementering af et postlektorprogram i UCL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/18